Moters užimtumo informacijos centras

Tai visuomeninė organizacija, dirbanti su moterimis ir moterų labui. Centras buvo atidarytas visuomenei 1994 metais gruodžio mėnesį Kauno miesto Savivaldybės ir Jungtinių Tautų Tarptautinės Darbo Organizacijos iniciatyva. 1996 metais centras tapo Kauno apskrities socialinės veiklos nevyriausybinių organizacijų sąjungos nariu. 1997 metais įsijungė į Lietuvos moterų asociacijos veiklą. 2001 metais dalyvavo įsteigiant Nevyriausybinių organizacijų koaliciją moterų teisėms ginti ir tais pačiais metais centras tapo koalicijos koordinatoriumi Kauno regione.

Mūsų misija

Pagerinti moterų padėtį Lietuvoje, sprendžiant jų užimtumo, verslo kūrimo bei plėtros, moterų lyderių ugdymo bei viešosios politikos įtakojamo moterų lygiateisiškumo klausimais problemas.

Mūsų tikslai

 • Formuoti strategines kryptis moterų įdarbinimo politikoje, priklausomai nuo vietinių reikmių bei galimybių;
 • Skatinti moteris imtis nuosavo verslo;
 • Konsultuoti pradedančias verslininkes verslo kūrimo klausimais bei pirmaisiais metais ieškoti partnerių;

VEIKLOS KRYPTYS

Užimtumo ir suaugusiųjų švietimo srityje:

 • Konsultacijos ir seminarai buhalterinės apskaitos klausimais
 • Kompiuterių kursai
 • Anglų kalbos kursai
 • Vokiečių kalbos kursai
 • Slaugos namuose kursai
 • Slaugytojo padėjėjo (-os) kursai
 • Lankomosios priežiūros kursai
 • Higienos įgūdžių kursai
 • E-komercijos kursai
 • Moterų užimtumo, diskriminacijos problemų tyrimas bei publikacijos

 Lygių teisių bei galimybių srityje:

 • Moterų-lyderių ugdymo programa
 • Visuomenės švietimas lygių teisių klausimais
 • Prekybos moterimis prevencijos programa
 • Lygių galimybių politikos formavimas

Socialinės ekonomikos srityje:

 • Moterų verslininkystės inicijavimas, skatinimas bei palankesnės terpės kūrimas
 • Verslo švietimas bei mokymas