PROJEKTAS: Stiprėkime visi kartu

Projekto tikslas: Stiprinti  organizacijos institucinius gebėjimus, didinti bei stiprinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, vykdant paslaugų plėtrą ir gerinant teikiamų paslaugų kokybę.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinant priemonę –  NVO fondo veikla.

PROJEKTAS: Kuriame ateitį dabar

Projekto tikslas: Skatinti jaunimo aktyvų pilietiškumą ir didinti NVO tvarumą stiprinant gebėjimus aktyvinti jaunimą dalyvauti lyčių lygybės viešosios politikos formavime

 Projekto uždaviniai:

  • Didinti jaunimo sąmoningumą lyčių lygių galimybių srityje skatinant aktyviau įsitraukti į pilietines veiklas.
  • Stiprinti LMLO ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, skatinant jaunimo aktyvų pilietiškumą prisidedant prie lyčių lygybės viešosios politikos formavimo.
  • Suorganizuoti viešinimo kampaniją, skirtą informuoti apie pilietines teises, pilietinį aktyvumą, lyčių nelygybės problemas ir jų sprendimo būdus.

PROJEKTAS: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose

Kauno moters užimtumo informacijos centras  įgyvendina projektą „Laiko ratu: KARTŲ sąveika skaitmeninėse inovacijose“.

Projekto tikslas – Padidinti vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimą informacinių technologijų gebėjimų ugdymo veiklas bei skatinti kartų sąveiką, perduodant žinias ir įgūdžius iš kartos į kartą.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinant priemonę – remti bendrus vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių NVO projektus, skatinant kartų solidarumą (pavyzdžiui, ugdant vyresnio amžiaus žmonių gebėjimus informacinių technologijų srityje).

PROJEKTAS: Darbas – sėkmės garantas!

Projekto tikslas: Teikiant socialinės integracijos paslaugų kompleksą penkių Kauno apskrities savivaldybių socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti jiems įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į darbo rinką.

Tikimasi, kad 40 procentų iš 260 projekte dalyvausiančių asmenų pradės ieškotis darbo, mokytis ar įsidarbins. Projekto dalyviai bus paskatinti imtis veiksmų, išvedančių juos iš socialinės atskirties ir tai pagerins jų situaciją

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2018-04 iki 2021-04