Projekto tikslas – Padidinti vyresnio amžiaus asmenų įsitraukimą informacinių technologijų gebėjimų ugdymo veiklas bei skatinti kartų sąveiką, perduodant žinias ir įgūdžius iš kartos į kartą.

Projekto uždaviniai: Parengti įžvalgą dėl vyresnio amžiaus asmenų poreikių ir galimybių patikimai ir inovatyviai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis; Skatinti tikslinės auditorijos segmento įsitraukimą į skaitmeninio raštingumo ugdymą ir skleisti informaciją apie IT mokymų galimybes ir naudą inicijuojant interaktyvius švietėjiškus renginius; Sukurti interaktyvią edukacinę priemonę – aiškinamuosius vaizdo įrašus, skatinant vyresnio amžiaus asmenis labiau pažinti ir domėtis skaitmenine erdve ir naudotis informacinių technologijų priemonėmis; Suburti skaitmeninių įgūdžių turinčių „Išmanaus“ jaunimo tinklą, parengiant juos darbui su vyresnio amžiaus asmenimis ir praktiškai tobulinant jų svarbiausias IT kompetencijas ir gebėjimus; Didinti kartų sąveiką vykdant skaitmeninės įtraukties ir skaitmeninių įgūdžių ugdymo refleksyvias individualias bei grupines konsultavimo(si) praktikas bei kūrybinių technologijų užsiėmimus.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija